forbot
+38 (068) 701-09-40
Big-Beg meshki Ukraina - Proton, OOO
  • Big-Beg meshki Ukraina - Proton, OOO
  • Các nhóm hành hóa

Mô tả

Các nhóm hành hóa Big-Beg meshki Ukraina - Proton, OOO, Ukraina,  Túi đại có hai tay xách, Bao đựng, Túi polypropylene, Vật liệu propylene đóng gói vật liệu rời, Thùng mềm làm bằng tấm polypropylene,  Túi đại có một tay xách,  Túi đại có bốn tay xách,  Túi đại có hai tay xách,